SRF Skånes logga där två personer käppar åt höger mot orden Synskadades Riksförbund Skåne

Välkomna till Synskadades Riksförbund Skåne!

Distriktet Synskadades Riksförbund Skåne, SRF Skåne, är en resurs och ett serviceorgan för Skånes lokalföreningar


klicka här för att komma till srf.nu/skane

AKTUELLT

Följ den här länken Kalendarium, för att se vad som händer härnäst inom SRF Skåne.


Viktigt!
Glöm inte att meddela SRF Skånes kansli om du ändrar din e-postadress, ditt telefonnummer eller behöver byta ditt läsmedia!.


SENASTE NYTT OCH RAPPORTER

Är du intresserad av att jobba med punktskriftens befrämjande?

Klicka här för att läsa en kort rapport från den kurs för punktskriftshandledare som en av våra medlemmar var på den 21 - 23 oktober på Almåsa.

--- --- ---

KAMPANJEN - GATA FÖR ALLA, Referat från lördagen på Vita käppens dag

Klicka här för att läsa Fatmirs referat på Facebook.

--- --- ---

Slutrapport Projekt SYSTOR

Klicka här för att läsa Projekt SYSTORS slutrapport

MEDIA

En av våra medlemmar har fått en idé som kan förbättra färdtjänsten.

Klicka här för att läsa artikeln i Helsingborgs Dagblad.

--- --- ---

Radioreklam

Klicka här för att lyssna på vår reklam i Guldkanalen.

--- --- ---

Artikel i Sydsvenskan från Vita Käppens Dag 15 oktober

Läs här om den guidade blindturen på Malmös gågata.

--- --- ---

Tillgänglighet i Eslöv, artikel i Skånska Dagbladet

Läs här hur bl. a företag och kommunen i Eslöv fick prova på hur det är att vara blind.

--- --- ---

En tankeställare. Visa käppvett!

Klicka här för att komma till en kort film på YouTube om felparkerade cyklar.

--- --- ---

Lyssna på inslaget om Maria Thorstenssons kamp för att få LSS Klicka här för att lyssna


NYHETSBREV FRÅN SRF

Läs SRF Skånes senaste Nyhetsbrev, direktlänk Aktuellt nyhetsbrev.

--- --- ---

Thomssons nyhetsbrev

Klicka här för att läsa riksordförande Håkan Thomssons nyhetsbrev

ORGANISATION/KONTAKT

Distriktstyrelse

--- --- ---

SRF Skånes nya arbetsgrupper

Styrelsen har beslutat att SRF Skåne skall arbeta efter ett nytt arbetssätt med mindre arbetsgrupper istället för de vanliga utskotten som därmed upplösts.

Klicka här för att komma i kontakt med de sammankallande och de nya arbetsgrupperna.

--- --- ---

SRF Skånes kansli

--- --- ---

Våra lokalföreningar


SYNTOLKAT

Syntolkade föreställningar på Hipp och Intiman 2016/2017

Klicka här för att läsa mer om föreställningarna.

Tillgängliga filmer, inte bara på bio

Sedan en tid tillbaka visas många filmer på de svenska biograferna, med syntolkning och/eller uppläst textremsa. Klicka här för att läsa mer.


Bli medlem nu!

Du är hjärtligt välkommen in i vår gemenskap. Följ länken Medlemsansökan och anmäl ditt intresse idag.

Vårt Riksförbund

Titta gärna in på Synskadades Riksförbunds hemsida. Där finns mer allmän synskadeinformation och allt som händer på riksplanet. Följ länken SRF Riks.

Läs om SRF Skånes verksamhet

SRFs representation i regionala organ

Läs SRF Skånes dokumentation

Läs om vår förening

Läs om övrig information

Vad gör SRF Skåne?

En viktig del av SRF Skånes arbete är att ta tillvara synskadades intressen. Genom att påverka politiker och andra beslutsfattare, vill vi åstadkomma ett mer tillgängligt samhälle, där vi synskadade kan vara fullt delaktiga och leva på jämlika villkor med andra.

Bild på Maria Thorstensson, SRF Skånes ordförande. Hon har halvlångt rött hår ner till ögonen, ljusgröna 
örhängen och ett mörkt halsband.

Bild på Maria Thorstensson, SRF Skånes ordförande.


Områden vi arbetar mest med:

En rehabilitering som rustar oss för att klara vardagslivet!
Vi bevakar utvecklingen av Region Skånes synenheter, vad gäller kvalitén på den rehabilitering synskadade erbjuds. Vi påverkar även kommunernas service för oss synskadade.

Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för synskadade!
Vi påverkar Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att ta sitt ansvar för att även synskadade personer ska kunna komma ut i arbetslivet.

En tillgänglig och användbar utom- och inomhusmiljö!
Vi arbetar med att få kommuner och näringsidkare att på olika sätt anpassa den fysiska miljön så den blir både tillgänglig och användbar för oss synskadade.

En trygg och säker färdtjänst för de som behöver!
Vi bevakar synskadades rätt att få tillgång till färdtjänst. Vi arbetar för att få Skånetrafiken och kommunerna att införa rimliga och enhetliga egenavgifter samt rätt att använda färdtjänsten under hela dygnet.

Information som vi kan ta del av!
det som händer idag händer på Internet! det är av största vikt att vi får den utbildning och utrustning som gör Internets alla samhällstjänster tillgängliga.

Påverkansarbete

Har du åsikter eller funderingar kring vår verksamhet, våra utskott och/eller arbetsgrupper? Klicka här för att skicka ett meddelande till oss!

Ansvarig utgivare

Maria Thorstensson, ordförande
ordforande@srfskane.se

Kontakt

Synskadades Riksförbund - Skåne
Adress: Norregatan 25, 211 27 MALMÖ
Telefon: 040-777 75
E-post: srfskane@srfskane.se
Organisationsnummer: 846001-9790
Bankgiro: 484-0989

Kontakta webbmaster

webmaster@srfskane.se

Copyright © Synskadades Riksförbund Skåne 2007-2017